ទូរស័ព្ទយើង: (+855)-96 710 9999/(+855)81 639 996 - អ៊ីម៉ែល: armyfc.cam@gmail.com

 • en
 • ការ​ប្រកួត

  ក្រុម ទល់នឹង ក្រុម
  06:00 PM
  2017-05-13 / R.C.A.F STADIUM (OLD STADIUM)
  06:00 PM
  2017-05-06 / R.C.A.F STADIUM (OLD STADIUM)
  6:00 PM
  2017-04-23 / R.C.A.F STADIUM (OLD STADIUM)
  Post Team P +/- PTS
  1 Preah Khan Reach Svay Rieng FC 11 7 24
  2 Ministry of National Defence FC 11 6 21
  3 Phnom Penh Crown FC 11 5 18
  4 Boeung Ket FC 11 6 20
  5 NAGA WORLD FC 11 6 21

  ព័ត៌មានថ្មីៗ


  មើលទាំងអស់នៅទីនេះ